Aj keď toho máme za sebou veľa, stále sa tešíme na nové výzvy. Pozrite si výber projektov, na ktorých sme s radosťou pracovali.

OUTDOOR
ESO TRAVEL 2019
POLEP
COUNTRY SALOON rozvoz
TLAČ
KATALÓG Turancar 2020
WEBDIZAJN
BIOMILA 2020
TLAČ
KATALÓG KERAMIKA SOUKUP
PRODUKTOVÝ DIZAJN
BIOMILA
FOTO PRODUKCIA
COUNTRY SALOON 2020
DIZAJN
CS JEDÁLNY A NÁPOJOVÝ LÍSTOK
VIDEO
PRODUKCIA
TLAČ
KARTÁGO TOURS KATALÓGY
VIDEO A FOTO
PRODUKCIA AKCIE
DIZAJN
KALENDÁR 2020
OUTDOOR
ESO TRAVEL
POLEP
COUNTRY SALOON
TLAČ
KATALÓGY
WEBDIZAJN
BIOMILA
PRODUKTOVÝ DIZAJN
BIOMILA
DISTRIBÚCIA
KATALÓGY
ONLINE
ESO TRAVEL
VIDEOPRODUKCIA
COUNTRY SALOON
REKLAMNÉ PREDMETY
ESO TRAVEL
WEBDIZAJN
COUNTRY SALOON
DIZAJN
BIOMILA
DISTRIBÚCIA
KARTAGO TOURS
ONLINE
BIOMILA
DIZAJN
COUNTRY SALOON
VIDEOPRODUKCIA
BIOMILA
BRANDING
BIOSTORE
FOTOPRODUKCIA
COUNTRY SALOON
REDIZAJN
BIOMILA
FOTOPRODUKCIA
BIOMILA